Medlemskab

Hvad får du ud af at være medlem

  • Du bliver inviteret til en række debatmøder, konferencer og ud af huset-arrangementer omhandlende aktuelle socialpolitiske emner

  • Du modtager foreningens nettidsskrift SOC DOK, som udkommer 4 gange årligt - og derindimellem OPSLAGSTAVLEN om foreningens egne og andre organisationers aktuelle arrangementer og begivenheder

  • Du får mulighed for at møde andre med en anden viden end din egen og derved få flere perspektiver på emnerne
    - mulighed for at udbygge dit netværk

    - mulighed for selv at påvirke den socialpolitiske debat
    - mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen og således få direkte indflydelse på foreningens arbejde

 

Hvad koster det at være medlem?
Et individuelt medlemskab koster kr. 250
Pensionister og studerende betaler nedsat kontingent med kr. 150
 

Kollektivt medlemskab for organisationer/institutioner koster kr. 600

 

 

Hvordan bliver man medlem?
Skriv til 
info.socialpolitisk@gmail.com